Vi priser deg, Gud

Vi priser deg, Gud, for din kjærlighet stor; For Jesus som kom til vår syndige jord.

Kor: Halleluja! Din er æren. Halleluja! Amen. Halleluja! Din er æren. Forny oss igjen!

2. Vi priser deg, Gud, for din Hellige Ånd, Som viser oss frelsen og løser hvert bånd.

3. Vi priser deg, Jesus, at døden du led; Du sonte vår brøde og kjøpte oss fred.

4. Så tenn i vårt hjerte din hellige ild! For alltid og evig vi hører deg til.

Tekst: William Paton Mackay

Melodi: John Jenkins Husband