Vi ER jo i krig!

– I åndelig krig. Alle vet da det, Lippestad? Er dette nytt for deg?

Noen kjemper på Gud Herrens side, mens flertallet kjemper på djevelens.  Der Jesus sier nei, sier Satan alltid ja. Hvis han da ikke kan lure en forvirret sjel. Over til seg. Det kan være greit å lyve litt av og til. At den onde er særdeles snedig, bør ikke være ukjent for noen!

Vi kristne kjemper en daglig kamp mot djevelske makter og myndigheter, og de kjemper mot oss. Slik har det alltid vært, og slik vil det alltid være – i tiden. Men når nådetiden er omme og evigheten begynner, er endelig de sanne kristnes kamp mot det onde over. Hvem har seiret, tror du?

kr