Velt alle dine veie

Velt alle dine veie Og all din hjertesorg På ham som har i eie Den hele himlens borg! Han som kan stormen binde Og bryte bølgen blå, Han skal og veien finne Hvorpå din fot kan gå.

2. På Herren du deg støtte Om det deg vel skal gå! Hans gjerning må du nytte Om din skal kunne stå; Av sorg og selvgjort plage Det kommer intet ut; For intet kan du tage, Alt kan du få av Gud.

3. Din trofasthet og nåde, O Fader, vet og ser Hvordan du best skal råde Med oss i alt som skjer. Hva du har valgt å gjøre Det står som fjell så fast, Ditt råd skal du utføre Om jord og himmel brast.

4. Vei har du alle steder, Og hjelp i all vår trang. Velsignelser du spreder Og lys på all din gang. Din vilje ingen hindrer, Din omhu blir ei trett Før gledestråler tindrer I øyne som har grett.

5. Og om alt Satans rike Vil stride Gud imot, Skal Herren aldri vike, Han trår det under fot. Det gode han vil sende, Og det som er hans mål, Det skal så sikkert hende, Når bare vi gir tål.

6. Håp da, min sjel, i faren, Til Gud din tillit sett, Han frir deg ut av snaren, Hvor ille du er stedt! Snart skal hans time komme, Da lysner himlens grunn! Din ventetid er omme! Å, hvilken gledesstund!

7. På høyden opp! Se lenger, Gi sorgen en god dag! Kast bort all tvil som stenger og volder hjertenag! Er du ei her i skolen? Se, over himlens hvelv Er Gud på kongestolen. La ham få råde selv!

8. Ham kan du trygt la styre I alt som her skal skje. Hans dommer, de er dyre, I undring får du se At han vil allting vende Som fyller deg med frykt, Og føre alt til ende Så underfullt og trygt.

9. Han dryger vel til tider Og venter med sin trøst, Er skjult for den som lider, Og tier med sin røst, Som om han i sitt hjerte Var vendt en annen vei, Og ikke så din smerte Og ikke enset deg.

10. Skal tårer da utøses, Vær tro om alt er stengt! Vær trygg, min sjel, du løses Når du det minst har tenkt. Da grønnes hjertebladet, Den sne som tiner bort, Har ei den minste skade Guds fagre blomster gjort.

11. Det gir deg kraft og glede På all din pilgrimsgang, Og troens strid her nede Blir fylt av trøstesang. Gud selv vil gi deg palmen Og seirens søte frukt. Du synger takkesalmen, Og all din sorg er slukt.

12. Gjør en lykksalig ende På all vår strid og nød! O Herre, ta i hende Vår sak inntil vår død! La troen vinne seier Og led oss trinn for trinn, Så samles våre veier Til sist i himlen inn.

Paul Gerhardt og Magnus Brostrup Landstad