Velkommen

Hjertelig velkommen til deg, – som vil høre om og på den eneste sanne, levende og treenige Gud og bøye deg for Ordet! Og følge det.

Da skal du se et stort Lys. Og få erfare Hans omsorg og kjærlighet.

Plutselig åpenbarer Herren seg for deg. En vakker dag skjønner du hvem Han er. Man må bare ville og ønske det. Så gjør Jesus resten. Du kan ikke få alt på en gang. Alle må begynne på nederste trinnet. Det må gå gradvis og kan ta veldig lang tid før du forstår særlig mye av kristendommen. Du må først gi Ham ditt tillitsfulle og uforbeholdne JA! Han går ikke inn til deg hvis du ikke vil eller tør.

Våg å bli utfordret! Våg å være ydmyk! Våg å gi Gud rett!

Vennlig hilsen Kristi