Uten grunn har du egget meg til å ødelegge ham

Prekentekst for 1. søndag i faste:

”Så hendte det en dag at Guds sønner kom og stilte seg fram for Herren.

Blant dem kom også Satan og stilte seg fram for Herren.

Og Herren sa til Satan: Hvor kommer du fra?

Satan svarte Herren: Jeg har fartet og flakket omkring på jorden.

Da sa Herren til Satan: Har du gitt akt på min tjener Job? For det er ingen på jorden som han – en uklanderlig og rettskaffen mann, som frykter Gud og holder seg fra det onde. Ennå er han like uklanderlig.

Uten grunn har du egget meg til å ødelegge ham.

Men Satan svarte Herren: Hud for hud! Men alt det en mann har, gir han for sitt liv. Rekk bare din hånd ut og rør ved hans ben og kjøtt! Da skal han for visst si deg farvel like opp i ansiktet.

Da sa Herren til Satan: Se, han er i din hånd. Spar bare livet hans!

Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn. Og han slo Job med smertefulle byller fra fotsålen til issen.

Og Job tok seg et potteskår og skrapte seg med det, der han satt midt i asken.

Da sa hans hustru til ham: Holder du deg like uklanderlig? Si Gud farvel og dø!!

Men han svarte: Du taler som en av de ufornuftige kvinner! Skal vi bare ta imot det gode fra Gud og ikke også det onde?

– Under alt dette syndet Job ikke med sine lepper.” Job.2,1-10.

VIK BAK MEG, SATAN!

2. nytestamentlige lesetekst:

”Fra den tid begynte Jesus å gjøre det klart for sine disipler at han måtte dra til Jerusalem, og at han skulle lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, at han skulle bli slått i hjel, og at han skulle oppstå på den tredje dagen.

Da tok Peter ham til side og gav seg til å irettesette ham og sa: Gud, fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg!

Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan!

Du er til anstøt for meg, for du har ikke sans for det som hører Gud til, men bare for det som hører menneskene til.” Matt.16,21-23.

GUD FRISTER INGEN

1. nytestamentlige lesetekst:

”Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som Gud har lovt dem som elsker ham.

Ingen som blir fristet, må si: Det er Gud som frister meg!

For Gud blir ikke fristet av det onde, og selv frister han ingen.

Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.

Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.” Jak.1,12-15.