Uklokt og tullete

Hva er reservasjonsrett? Jo, det er å skyve det som koster en noe over på andre. Dette er ganske enkelt megafeigt. Klart de ser rødt.

Det som er viktig i et demokrati er at de som har fått se og står for noe helt annet enn de egoistiske og ugudelige, har en nøyaktig like stor rett og frihet til å få komme til orde. UTEN å bli behandlet verre eller dårligere enn dem. Tydelige abortmotstandere er ikke farlige. Vinglete folk er mye vanskeligere å vite hvor man har. Eller stole på.

Man må tåle å være uenige. Se på Jesus! Hva gjorde Han når Han ble utfordret? Godtok/godtar Han synden? Bøyde Han seg for det uforstandige og blinde flertallet? Slett ikke. Han lærte og advarte dem. Da Jesus ble fristet av djevelen ute i ødemarken, hva svarte Han?

Og den som tror at Norges lover, eller ulover, står over og er viktigere å følge enn Guds ufeilbarlige og uforanderlige lov, har ikke forstått eller fått med seg særlig mye. Han går bare rundt i Satans mørke verden som åndelig død. Og er dessverre totalt uvitende.

Nei, en såkalt fastlege skal selvsagt fortelle enhver som virkelig ber om å få veiledning til å få drept sitt eget barn, om både de få «fordelene» OG de ubeskrivelig mange ulempene ved å gjøre noe så ansvarsløst og dumt. Hun må simpelthen være alvorlig syk. Dyr har jo mye mer omsorg for sine. Legene blir medansvarlige i drap dersom de ikke gjør alt de kan for å hindre barnemord. For Skaperens, barnets og den gravides egen skyld.

Siden vil hun takke deg av hele sitt hjerte. Når hun ser og forstår.