Syndefallet

 

”Men slangen” (Fristeren, Satan) ”var listigere enn alle dyr på marken som Gud Herren hadde gjort, og den sa til kvinnen: Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen: Vi kan ete av frukten på trærne i hagen, men om frukten på det treet som er midt i hagen, har Gud sagt: Dere skal ikke ete av den og ikke røre den, for da dør dere.

 

Da sa slangen til kvinnen: Dere kommer slett ikke til å dø! Men Gud vet at den dagen dere eter av det, vil øynene deres åpnes, dere vil bli slik som Gud og kjenne godt og ondt.

 

Kvinnen så nå at treet var godt å ete av, og at det var en lyst for øynene – et prektig tre, siden det kunne gi forstand. Så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann, som var med henne, og han åt.

 

Da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Og de hørte Gud Herren som vandret i hagen da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Gud Herrens åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Gud Herren på Adam og sa til ham: Hvor er du? Han svarte: Jeg hørte deg i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg. Da sa han: Hvem har sagt deg at du er naken? Har du ett av treet jeg forbød deg å ete av? Adam sa: Kvinnen som du gav meg til å være hos meg, hun gav meg av treet, og jeg åt. Da sa Gud Herren til kvinnen: Hva er det du har gjort? Kvinnen svarte: Slangen dåret meg, og jeg åt.

 

Da sa Gud Herren til slangen: Fordi du gjorde dette, skal du være forbannet framfor alt fe og framfor alle ville dyr. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han” (Jesus) ”skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.

 

Til kvinnen sa han: Jeg vil gjøre din møye stor i ditt svangerskap. Med smerte skal du føde dine barn. Til din mann skal din attrå stå, og han skal råde over deg.

 

Og til Adam sa han: Fordi du lød din hustrus røst og åt av treet som jeg forbød deg å ete av, skal jorden være forbannet for din skyld. Med møye skal du nære deg av den alle dine levedager. Torner og tistler skal den bære for deg, og du skal ete av markens vekster. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, inntil du vender tilbake til jorden, for av den er du tatt. Støv er du, og til støv skal du vende tilbake.

 

Adam kalte sin hustru Eva, fordi hun er mor til alle som lever.” 1.Mos.3,1-20.

 

 

På grunn av arvesynden, gjelder også dette ord, på en særlig måte hver enkelt av oss. Vi hadde helt sikkert gjort akkurat samme synd som Adam og Eva gjorde, i deres sted. Ingen av oss er flinkere eller bedre enn dem. Alle mennesker er født med synd. Men så sendte altså Gud sin Sønn til jorden eller verden for å frelse den. Fra nettopp synden. Vi som lever i dag har faktisk alle muligheter til å lære Jesus å kjenne! Ved å bøye oss for Ham/omvende oss. DA kan Han nemlig tale til oss, ved Den Hellige Ånd, og vi får evnen til å se, høre og skjelne sant og rett. Først da får vi visshet om Ordets sannhet. Ettersom vi er rede til å ta imot. Skritt for skritt åpenbarer Han hemmeligheter for den ydmyke bibeltro kristne. De som ikke vil høre eller lukke Ham inn, stiller seg jo selv utenfor eller i mørket.

                      

kr

 

 

Kommentarer, spørsmål og svar: