Stolt og ydmyk?

Stolthet og ydmykhet kan  simpelthen ikke kombineres. Enten er man stolt og selvisk, eller så er en ydmyk og uselvisk.

Men vi men’sker vil gjerne være begge deler. Applaus, moralsk støtte og sympati er herlig, dere! Popularitet er det viktigste av alt.

Hva i all verden har vi å rose oss av?

Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Jakob 4,6.

kr