Steg for steg

:/: Der du går skal din veg, åpnes for deg, steg for steg, steg for steg :/:

:/: Vi vil følge din veg, lær oss å gå, steg for steg, steg for steg :/: