Hva ville Jens Stoltenberg gjort, tro?

– Eller du? Hva vil du gjøre når Herren kommer «ridende» inn i ditt hjerte?

Du vil svelge stoltheten, ydmyke deg og prise Jesus. Da ser du Ham.

kr