SMSprat med Per Kørner om Nikodemus

Var det egentlig galt av Nikodemus å gå til Jesus om natten?

– Tror du ikke han kom til Jesus om natten for at vi/alle også kan det?

PK: Det også – ja.

– Også hva? … Man må gå når en blir minnet om det!

PK: Tror Nikodemus ville at andre av Rådet ikke skulle vite om hans kontakt med Jesus.

– Akkurat. Det har jeg aldri tenkt på eller hørt noen si før. Ja det var nok ikke spesielt populært. Men hvorfor svarte han så dumt? Er det typisk for partifolk og selvrettferdige? Eller alle uomvendte egentlig.

PK: Manglet Den Hellige Ånd.

– Nemlig. For det var det beste han greide, liksom? … Men vi ville også faktisk sagt og gjort nøyaktig det samme i hans sted, selvsagt!

PK: Tenkte som et verdslig menneske ville gjort i dag.

– Ja. Men Jesus tok ham på alvor.

PK: Visst gjorde han det! Jesus tar alle ærlige søkere på alvor.

– Han fikk ham avgjort til å slappe av og kjenne seg trygg.

PK: Han ble nok frelst den natten. Halleluja!

– Hvilken mektig Gud vi har!

PK: Hvilken nådig Gud vi har!

– Ok. Nådig sier mer.

PK: Mektig og nådig!

– Mmm …