SMSkonvers med prost Per Kørner

12. Hvem er de hellige?

PK: Botferdige syndere under Guds nåde ved troen på Jesus Kristus.

– Da er altså ikke alle som tror de er kristne hellige, eller?

PK: Kristne som lever det nye livet i Kristus. Ef. 4,22ff

– Å? Så det må man?

PK: Kristus kaller til omvendelse for å frelse mennesker fra fortapelse. Noen lar seg frelse, andre ikke. Apg 2,47

– Mmm … Hva er fortapelse igjen?

PK: Kastet av Gud i helvete for all evighet. Matt 10,28. Les også Matt kp 25.

PK: Fortapelsen: Guds evige straff over mennesker som ikke tar imot Jesus og hans rettferdighet.

13. Hva og hvor er helvete?

PK: Det vet alene Gud.

– Ok. Men det er ikke no kjekt å være der, kan jeg tenke meg.

PK: Nei, grusomt.

– Er de som kommer dit levende og i pine, m.a.o kjenner de fysisk smerte hver dag og i all evighet?

PK: Kan jeg ikke svare på. Bibelen sier pine. Les Lk 16,19ff

– Ok.

14. Hvorfor er kristen dåp viktig?

PK: Jesus påbød det. Matt 28,18-20.

– Ok. Noen døper fordi de påstår at dåpskandidaten alt ER Guds barn. Da hadde Han neppe påbudt det.

PK: Riktig.

15. Hvorfor er kristen konfirmasjon viktig?

PK: Konfirmasjon er ikke viktig. Kristen opplæring av de døpte er viktig. Mt 28,18-20. Det begynte i 1749 og utviklet seg til konfirmasjon.

16. Hvorfor er det viktig å gifte seg i … jeg mener der Gud er?

PK: Ekteskapet er Guds ordning. Det understrekes ved at vielsen skjer i Guds hus. Men det kan og skje andre steder. Like gyldig.

– Er borgerlig vielse like gyldig?

PK: Ja.

– Men ikke SÅ bra?

PK: Uten Guds ord og velsignelse.

17. Hva eller hvor er Guds hus?

PK: Det hus som er helliget ved Guds ord og bønn.

– Den norske kirke er jo det?

PK: Den er vanhelliget ved å godta synden. Les Joh 2,14ff

– Det hjelper med andre ord ikke at Dnk en gang var lydig mot Ordet?

PK: Nei, ikke når kirkens tjenere forkynner syndenes tillatelse.

– Men gjør alle det?

PK: Det ligger snart en bok på alle altere i alle kirker (Dnk) som velsigner homosynden.

PK: Tillater meg å henvise til min preken 5. juni. Gå inn på Steinsdalenbedehus.no

– Med STOR glede!

– De leder dem jo rett i fortapelse!!! Og dermed også seg selv. Folk må våkne! Alle og enhver må vende om; bli født på ny! Innvendig. Av Gud.

PK: Vi må være i bønn for folk og land.

– Ja. Men ‘skje Din vilje’!

PK: Ja, alltid når vi ber.

18. Er Guds hus og Guds tempel det samme?

PK: Ja.

– En bygning, altså?

PK: I NT er Guds hus og Guds tempel en åndelig størrelse, ikke en bygning gjort med hender.

– En åndelig størrelse?

PK: De sanne kristne

– Ja for de er et tempel for Den Hellige Ånd (DHÅ), ikke sant?

PK: Riktig.

19. Hva er nåde, Per?

PK: Full frifinnelse for syndere under Guds dom.

– Akkurat.

20. Hva er nådegaver?

PK: Gaver Gud gir de Jesus-troende for å tjene Gud. Les Rom kp 12 og 1. Kor. 12-14.

– Ok.

– Er bilen og andre ting også en nådegave?

PK: Nei.

– Ok.

21. Skal vi følge samvittigheten vår eller Jesus?

PK: Samvittigheten bundet av Guds ord.

– Ja, men det oppfattes jo helt forskjellig!

PK: Nettopp. Derfor har vi for eksempel ulike kirkesamfunn.

– Og noen som ikke vil melde seg ut av en forførende kirke og sånn.

22. Hvem er de sterke og hvem er de svake?

………

– Jeg tror at de er sterke som våger å være svake. Og at de svake er de som ikke våger det.

PK: Godt sagt!

– Ja, for det er veldig viktig å være litt ydmyk. Det står en del om det i Guds ord.

PK: Ja, det står at Gud står den stolte imot, men den ydmyke gir han nåde.

– Da er det jo ganske dumt å være sta og stolt. Barnslig.

PK: Det er farlig!