Sauen og sølvpengen som ble gjenfunnet

  

Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham.

 

Og både fariseerne og de skriftlærde knurret og sa:

 

Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem!

 

Da fortalte han denne lignelsen til dem:

 

Om noen av dere har hundre sauer og mister én av dem, vil han da ikke forlate de nittini i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldrer og gleder seg.

 

Når han kommer hjem, ber han sammen venner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet.

 

Jeg sier dere: Slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over nittini rettferdige som ikke trenger til omvendelse.

 

Eller om en kvinne har ti sølvpenger og mister én av dem, tenner hun ikke da et lys og feier huset og leter nøye til hun finner den?

 

Og når hun har funnet den, ber hun sammen venninner og naboer og sier: Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sølvpengen som jeg hadde mistet!

 

På samme måte, sier jeg dere, blir det glede blant Guds engler over én synder som omvender seg.” Luk.15,1-10.

 

 

Det er grunn til å glede seg når vi finner igjen noe vi har mistet. Og desto større grunn til glede, er det når dette noe som vi mistet ikke kan erstattes og betyr mye for oss. En slik sau, er ikke det et bilde på deg og meg, egentlig? Se hvor viktig vi alle er for Jesus! Han leter til Han finner den enkelte sauen igjen. Hvis vi har rota oss bort fra Ham, men vil være Hans. Vil vi ikke det nå eller i dag, så får vi kanskje eller forhåpentligvis en ny sjanse til å vende om og nytt liv, evig liv, i morgen? Men det er nettopp dette vi altså ikke må ta for gitt. Når mulighetene våre til omvendelse plutselig kan være sløst bort, ja da får vi ikke flere anledninger. Sånn er det bare. Hører vi ikke når Han kaller på oss? Hvorfor ikke? Vil vi ikke? Mener vi at vi er smartere enn Ham? Hvorfor vil vi heller følge Fristeren? Og gi ham/den onde rett.

 

kr

 

 

Kommentarer, spørsmål, svar: