Sannheten skal frigjøre dere

Prekentekst for 18. søndag etter pinse:

”Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.

Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.

De svarte ham: Vi er Abrahams ætt og har aldri vært treller under noen! Hvordan kan du da si: Dere skal bli fri?

Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell.

Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid.

Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.” Joh.8,31-36.

STÅ DERFOR FAST

Nytestamentlig lesetekst:

”Til frihet har Kristus frigjort oss.

Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk.

Se, jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, så vil Kristus ikke være til noe gagn for dere.

Igjen vitner jeg for hvert menneske som lar seg omskjære, at han skylder å holde hele loven.

Dere er skilt fra Kristus, dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere er falt ut av nåden.

For i Ånden venter vi ved tro på det som rettferdigheten gir oss håp om.

For i Kristus Jesus betyr det ikke noe om en er omskåret eller uomskåret, her gjelder bare tro, virksom ved kjærlighet.” Gal.5,1-6.

HØR, DU JORD!

Gammeltestamentlig lesetekst:

Så sa Herren: Stå på veiene og se til. Spør etter de gamle stier. Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal dere finne hvile for deres sjeler.

Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.

Jeg satte vektere over dere og sa: Gi akt på basunens lyd!

Men de sa: Vi vil ikke gi akt.

Derfor hør, dere hedningefolk, og vit, du menighet, hva som skjer iblant dem.

Hør du jord! Se, jeg lar ulykke komme over dette folket, som en frukt av deres onde råd.

For de har ikke gitt akt på mine ord, og de har forkastet min lov.

Hva skal jeg med virak fra Sjeba og med den beste kalmus fra et fjernt land? Brennofrene deres er ikke til velbehag for meg, og slaktofrene vil jeg ikke ha.” Jer.6,16-20.