Saligprisningene (B.pr.)

 

”Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og hans disipler kom til ham.

 

Han tok til orde, lærte dem og sa:

 

Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.

 

Salige er de som sørger, for de skal trøstes.

 

Salige er de saktmodige, for de skal arve jorden.

 

Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes.

 

Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet.

 

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

 

Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn.

 

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres.

 

Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere, og lyver allslags ondt på dere for min skyld.

 

Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. For slik forfulgte de profetene før dere.” Matt.5,1-12.

 

Hva betyr ”de fattige i ånden”? Det må være de fattige i sin egen ånd eller i seg selv. De som ser at de ikke har noe å komme med innfor Gud. De som har forstått at Han må fylle dem med sin Ånd.

 

– Sørger over hva? Sannsynligvis mest over sin egen synd. Mot Herren.

 

– Saktmodige? Hva betyr egentlig det ordet? Milde, ydmyke og fredsommelige og/eller ”nedbøyde” som det står i en nyere bibeloversettelse? Det norske språket har nok flere store hull og mangler. Jesus sier som kjent i Matt.11,29: Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Nedbøyd? Jesus? Vi kan da ikke lære å være nedbøyd av Han som bl.a. var lydig, mild, fredsommelig, kjærlig og trofast inntil korsets død? Eller? Han og vi bøyer seg/oss jo også – for Gud Herrens vilje. Han ønsker nemlig å lære oss nettopp dette. Kanskje ikke det ordet var så galt, allikevel? 

 

kr

 

 

Kommentarer, spørsmål og svar: