Og regnet skylte ned og flommen kom

– Så rart! Hvorfor blir vi overrasket? Fordi vi ikke bruker «nøtta».

I bergprekenen sier Jesus blant annet:

«Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?

Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett!

Derfor – hver den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn.

Og regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell.

Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann, som bygde huset sitt på sand.

Og regnet skylte ned og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset. Og det falt, og fallet var stort.» Matt.7,22-27.

Disse ordene talte Jesus til sine disipler. Altså var det forskjell på dem, da som nå. De skjønte ikke like mye. Men var det så nøye?

Hva da med alle de andre som har fått Ordet, men ikke vil høre det?

kr