O Jesus, åpne du mitt øye

1. O Jesus, åpne du mitt øye Så jeg kan se hvor rik jeg er! Jeg har en Fader i det høye :/: Som faderomhu for meg bær. :/:

2. Jeg har en bror som ved Guds side Vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide:/: Som himlens hvelving strekker seg. :/:

3. Jeg har en talsmann tro i nøden, En trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, :/: En evig fred i Jesu blod. :/:

4. Jeg har et evighetens rike, Et nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, :/: En arv som Jesus til meg vant. :/:

5. Ei burde jeg da gå og sørge, Jeg er en mektig konges brud, Skjønt tvil og vantro vil meg spørge: :/: Hvor er din høyhet og ditt skrud? :/:

6. O Jesus Krist, forøk meg troen, Så jeg kan se min herlighet, Og aldri, aldri glemme kronen :/: Du har beredt fra evighet! :/: