NT, skrift nr 24 – 2. Johannes

Johannes’ andre brev

2. Johannes

Apostelen skriver til en kristen menighet (”en frue”), formaner til kjærlighet og advarer mot forførelse og frafall.

1 Den eldste – til den utvalgte frue og hennes barn, som jeg elsker i sannhet, og ikke bare jeg, men alle som har lært sannheten å kjenne,

2 for den sannhets skyld som blir i oss og skal være med oss til evig tid:

3 Nåde, miskunn og fred fra Gud Fader, og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, skal være med oss, i sannhet og kjærlighet.

4 Jeg har gledet meg meget fordi jeg har funnet noen av dine barn som vandrer i sannhet, etter det bud vi har fra Faderen.

5 Og nå ber jeg deg, frue, ikke som om jeg skrev et nytt bud til deg, men det er det vi har hatt fra begynnelsen: at vi skal elske hverandre.

6 Og dette er kjærligheten at vi vandrer etter hans bud.

Dette er budet, slik som dere hørte det fra begynnelsen, at dere skal vandre etter det.

7 For mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød.

Dette er forføreren og Antikrist.

8 Ta dere i vare, så dere ikke mister det som dere har vunnet med deres arbeid, men kan få full lønn!

Hver den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud.

Den som blir i læren, han har både Faderen og Sønnen.

10 Om noen kommer til dere og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i deres hus og hils ham ikke velkommen!

11 For den som hilser ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

12 Enda jeg har mye å skrive til dere, så vil jeg ikke gjøre det med papir og blekk.

Men jeg håper at jeg kan komme til dere og tale muntlig med dere, så vår glede kan være fullkommen.

13 Din utvalgte søsters barn hilser deg.