Når ugudelige skal fortelle om Bibelen

– blir det selvfølgelig bare et snedig djevelsk forsøk på å lede folket vill. Skal Satan virkelig få lov til å lykkes med dette?

For å kunne skjelne mellom hva som er rett og galt, må en ha øyne å se med og ører å høre med. Man må være i stand til å si nei til det onde og ja til det gode. Det ser ut som om myndighetene har fått makt over alle.

Den som ikke er født på ny, vet jo ikke hva Sannheten/Svaret er.

kr