MIN VENN

1. Jeg har en Venn, som jeg aldri glemmer,
En venn som aldri vil glemme meg!
Når jeg er trist, og all synd meg skremmer,
Når jeg i nøden ser ingen vei:
Da roper jeg til min Venn i smerte.
Jeg åpner for ham mitt arme hjerte.
Da går Han inn, og vi holder nattverd!
Da går Han inn, og han gir meg fred!
(Jes 49,15. Åp 3,20. Joh 14,27.)

2. Min Venn er Ordet fra evigheten.
Det er ved Ham, alle ting er skapt!
Han var hos Adam i herligheten,
Før Adam syndet, og den gikk tapt.
Min Venn skal Guds rike raskt opprette!
Vår synd skal ikke Ham mere trette!
Gud Fader, Sønnen og Helligånden,
Har lagt en plan, og gjør allting vel!
(Joh 1,1-3. 1 Joh 1,1-3. Kol 1,16. Jes 43,24. Ef 2,10

3. Og dette Ordet fra evigheten,
Som Guds profeter har skrevet om.
I tidens fylde til Menigheten,
Som Sønn av jomfru Maria kom.
Og hele Skriften om Jesus handler!
Med ord og Ånd, Han vårt liv forvandler!
Han er den ene, som kan oss frelse!
Og det er Han som skal holde dom.
(Gal 4,4. Joh 5,39. Luk 24,27. 2 Kor 5,17. Ap gj 4,12. Joh 5,27.)

4. Min kjære Jesus gir håp for verden,
Hans navn er Under og Veldig Gud!
Han gir oss Råd på den bitre ferden!
En Evig Far som om Fred gir bud!
Da Han ble født, kom Han til sitt eget!
Hans egne feiret det ikke meget!
Men aldri var noe bedre hendt oss!
Gud selv tok bolig blant Adams barn!
(Matt 12,21. Jes 9,6. Joh 10,1-14.)

5. Han er et tegn, som så tidt blir motsagt!
Han måtte lide i all sin ferd!
Og Han er Mellommann for en ny pakt!
Hans liv er mer enn alt annet verd!
For alle fristelser Han beseiret!
Og Herrens engler seg om Ham leiret.
Guds Sønn og Menneskesønnen evig,
Har bragt full frelse til Adams barn!
(Luk 2,34. Fil 2,6-8. Heb 9,15. Luk 22,20. Matt 4,9-11. Heb 7,25.)

6. Han selv bar korset mot retterstedet!
De onde hender Ham naglet opp!
Guds Lam ble knust under Herrens vrede!
All verdens synd bar Det på sin kropp!
Og mens Han vrir seg i dødens smerte,
Varm kjærlighet brenner i Hans hjerte!
Han åpner døren til Paradiset!
En gjenfødt synder får bli med hjem!
(Luk 23,26. Ap.gj. 2,33. Joh 1,29. Jes 53,5. Luk 23,39-43.)

7. Min Venn var med meg i livets morgen
Og gir meg trygghet, selv i min død!
Han skal for evig ta seg av sorgen!
Han skal for alltid ta bort min nød!
Ja, i all evighet får jeg leve!
For syndig lyst jeg ei trenger beve!
Jeg få gå inn til min Herres glede!
Jeg får gå inn, og Han gir meg fred!
(Salm 139,16; 23,4. Åp 21,4-5. Joh 11,26. Matt 25,21.)

8. Han Herre er over jord og himmel,
Men elsker sauer på flukt i hei!
Han ser og deg, i den store vrimmel,
Og nå Han kaller på nettopp deg!
Stans opp, og la Ham få gi deg hånden!
Bli født på ny, og få del i Ånden!
La Ham få fjerne din syndebyrde!
Følg du fra nå av den smale vei!
(Matt 28,18; 18,11-14. Åp 3,20. Joh 3,5. Matt 7,14.)

9. Min kjære Jesus, jeg vil deg prise!
Du stanset meg på min onde veg.
Den rette veg du meg stadig vise!
Så jeg hver dag kan få ære deg!
Min Jesus, gjør du meg til din slave!
Og til en prydplante i din have!
At jeg må alltid få bli i Sønnen,
Så Sønnen kan alltid bli i meg!
(Luk 17,10. Matt 15,13. Joh 15,4-7.)

10. Til evig tid, vil vi takke Herren!
Han som har kjøpt oss med Lammets blod!
En glede ukjent for denne verden,
Skal vi få nyte ved livets flod!
Og han skal tørke bort hver en tåre!
Det ligger ingen på dødens båre!
Og ikke sorg, ikke skrik og pine!
De første ting, de er veket bort!
(1 Kor 2,9. Åp 7,14; 12,11; 21,3-5.)

11. Halleluja, la det lyde lovsang,
Til Ham som frelser oss med sitt blod!
La mismot ei prege oss i motgang,
For Gud som leder oss, Han er god!
Han vender onde ting til det gode,
Og det er Han som er Kirkens Hode!
Det som vi nå ser kun som en gåte,
Det skal vi en gang få se fullt ut!
(2 Tim 1,7. 1 Mos 50,20. Rom 8,28. Ef 5,23. 1 Kor 13,12.)

12. Til denne Venn gir jeg førstegrøden,
Ja, denne Venn, Han skal få mitt liv.
For denne Venn kan jeg gå i døden.
O Herre, gi du meg rett motiv!
Om andre venner meg her forakter.
Om jeg må kjempe mot onde makter.
Om jeg går ensom på øde stier.
Jeg går dog salig hjem til min Gud!
(Ordspr 3:9. Joh 15:13. Ef 6:12. Matt 5: 11-12.)

Tekst og melodi: Ivar Kristianslund, januar-juli 2001