Menneskenes ondskap og Guds anger

 

”Da nå menneskene begynte å bli mange på jorden, og de fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til.

 

Da sa Herren: Min Ånd skal ikke til evig tid gå i rette med menneskene. I sin villfarelse er de kjød, og deres dager skal være hundre og tjue år.

 

Kjempene var på jorden i de dager, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne.

 

Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle tanker og hensikter i deres hjerter var onde hele dagen lang.

 

Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte.

 

Og Herren sa: Jeg vil utrydde fra jorden menneskene som jeg har skapt, både mennesker og fe og krypdyr og himmelens fugler, for jeg angrer at jeg har skapt dem.

  

Men Noah fant nåde for Herrens øyne.» 1.Mos.6,1-8.

 

At menneskene var bedre eller mer gudelige og lydige mot Hans Ord før enn nå, stemmer nok slett ikke. Mennesker er mennesker uansett hvilken tid man lever i. Vi er kollektivt like skyldige alle sammen. At menneskene i seg selv er onde, bør ikke være vanskelig å forstå for noen. Det er bare én som er god, sier Jesus. Matt.19,17. Han tenkte avgjort ikke her på seg selv som kun et menneske. Han visste jo hvem Han var. Sann Gud og sant menneske. VI tenker først og fremst på oss selv og våre. Vi mener at det er vår rett å la følelsene få Guds plass. Mange ser ut til å innbille seg at følelsene så å si er et annet ord for Den eneste levende Gud. Disse har virkelig noe særdeles viktig å lære! Følelsene er djevelens våpen.

 

Herren trenger ingen våpen. For Han er Kjærlighet. Sann kjærlighet. Jesus våger å forvente noe av deg. Satan tør eller gjør jo ikke det. Han er tvers igjennom ond og løgnaktig. Fristeren med stor F. Men han kler seg gjerne i fromhetens klær. Få er våkne nok til å finne ham. Og avsløre ham.

 

Men hvem er egentlig: ”Guds sønner”? Er det kanskje de som inntil de tok seg hustruer blant menneskenes døtre, ”vandret med Gud”?  Eller er det navnet på hele Adams mannlige ætt så langt? Og hvem er: ”Kjempene”?

 

kr

 

 

Kommentarer, spørsmål og svar: