Men verden og Jens vil jo ikke høre

– Guds kall. Til omvendelse. Og bli frelst. Og reddet fra katastrofene. For den ser, skjønner eller tror ikke at det er den selv som er skyld i all elendigheten. Det er naturen. Hmm …

Og at klimaendringene «er menneskeskapt» høres kanskje en smule ydmykt og flott ut. For noen. Bare komisk for andre. All tragedie og ulykke er villet og ønsket av blinde/ugudelige mennesker. Og ikke av naturen, klimaet eller Gud. Det kunne vært unngått. Om menneskene gjorde som Jesus ber dem om. For først da kan alt bli vel, Jens.

Gud MÅ straffe synd og syndere! Fordi Han er Gud. En god og rettferdig Gud. Det er ikke spesielt vanskelig å forstå dette.

kr