Gud har en plan med alt

Hva om de som ble truet på og svømte for livet på Utøya og i Oslo (eller andre steder) faktisk våknet opp og vendte om før de døde? Da er de jo reddet fra evig pine. Da ble den fysiske død omvendt til seier!

Hva om dette var en grufull, men helt nødvendig vekker for dem, alle politikere og oss andre?

Hva om vi nå etter hvert, vi er jo voldsomt trege til å se og innrømme egne feil, ser at vi jo selv tar andres liv, MED uloven i hånd! Også skal vi nå vise hvor gode vi er igjen ved å ta imot flyktninger – som nettopp svømmer for livet, og får oppholdstillatelse – på andres bekostning! Kan man støtte en slik populistisk politikk? Slett ikke.

Har vi noe mer rett til iskaldt å myrde tusenvis av ufødte barn årlig enn Gud her v/Anders Behring Breivik hadde til å ta 77 menneskeliv 22.7.2011? Selvsagt ikke. Men har vi skjønt dette, egentlig? At sånn går det (må/vil det gå) med dem som selv tar liv av totalt uskyldige. Og ikke kjemper for deres gudgitte rett til liv.

Hva om alle tragedier, katastrofer, branner, kriger og ulykker er Guds aller siste kall? Og hvis Han ikke straffet synd eller de som gjør imot Hans vilje, hva forsto vi da? Var Han særlig troverdig da?

Hva om de hadde fått høre om Jesus, som senere skal vekke opp alle, både de i gravene og i havet/vannet eller andre steder, til en rettferdig dom, tenk om de endelig kom til Ham?

Hva om de i nødens stund ydmyket seg og virkelig fikk se Livets Lys?

Hva om noen/noe hadde greid å vekke deres nysgjerrighet på det herlige livet en kan få etter døden?

Hva om de ble minnet om en trøstefull sang de hørte en gang?

Hva om de nå forsto at abort er en grusom synd mot Gud, og at de angret sin trass?

Hva om Han måtte gjøre det slik for å redde dem fra ytterligere fristelser og den forferdelige evige død? Plutselig kan nådetiden være over. Da er det altså for sent å vende om. Dommen kan ikke ankes!

kr