Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro

Prekentekst for 16. søndag etter pinse:

”Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Marta tok imot ham i sitt hus./ Now it happened as they went that He entered a certain village; and a certain woman named Martha welcomed Him into her house.

Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte seg ved Jesu føtter og lyttet til hans ord./ And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus’ feet and heard his word.

Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa:/ But Martha was distracted with much serving, and she approached Him and said,

Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Si da til henne at hun skal hjelpe meg!/ ”Lord, do You not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me.”

Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting./ And Jesus answered and said to her, ”Martha, Martha, you are worried and troubled about many things.

Men ett er nødvendig./ ”But one thing is needed,

Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt i fra henne.”/ and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her.” Lukas/Luke 10,38-42.

ALT MAKTER JEG I HAM

Nytestamentlig lesetekst:

”Det har vært en stor glede for meg i Herren at dere endelig er kommet til slik velstand igjen at dere kan tenke på det jeg trenger. Dere tenkte nok også på det før, men dere hadde ikke mulighet til å gjøre noe./ But I rejoiced in the Lord greatly that now at last your care for me has flourished again; though you surely did care, but you lacked opportunity.

Jeg sier ikke dette fordi jeg har manglet noe. For jeg har lært å være fornøyd med det jeg har./ Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content:

Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet – både å være mett og å sulte, både å ha overflod og lide nød./ I know how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need.

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.”/ I can do all things through Christ who strengthens me. Filipperne/Philippians 4,10-13.

HAN SKAL IKKE SLIPPE DEG OG LA DEG GÅ TIL GRUNNE

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel./ ”But from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul.

Når du er i trengsel, og alle disse ting kommer over deg, i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst./ ”When you are in distress, and all these things come upon you in the latter days, when you turn to the Lord your God and obey His voice

For Herren din Gud er en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg og ikke la deg gå til grunne./ ”(for the Lord your God is a merciful God), He will not forsake you nor destroy you,

Han skal ikke glemme pakten med dine fedre som han stadfestet med ed.”/ nor forget the covenant of your fathers which He swore to them. 5.Mosebok/Deuteronomy 4,29-31.