I ham var liv, og livet var menneskenes lys

Prekentekst for Juledag:

”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud./ In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.

Han var i begynnelsen hos Gud./ He was in the beginning with God.

Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til./ All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made.

I ham var liv, og livet var menneskenes lys./ In Him was life, and the life was the light of men.

Og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det./ And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it.

En mann stod fram, utsendt av Gud, hans navn var Johannes./ There was a man sent from God, whose name was John.

Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, for at alle skulle komme til å tro ved ham./ This man came for a witness, to bear witness of the Light, that all through Him might believe.

Han var ikke lyset, men han skulle vitne om lyset./ He was not that Light, but was sent   to bear witness of that Light.

Det sanne lys, som opplyser hvert menneske, var i ferd med å komme til verden./ That was the true Light which gives light to every man coming into the world.

Han var i verden, og verden er blitt til ved ham, og verden kjente ham ikke./ He was in the world, and the world was made through Him, and the world did not know Him.

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham./ He came to His own, and His own did not receive Him.

Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn./ But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name:

De er ikke født av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud./ who were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.

Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.”/ And the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father,  full of grace and truth. Johannes/John 1,1-14.

HAN ER SÅ MYE STØRRE ENN ENGLENE

Nytestamentlig lesetekst:

”Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse dager talt til oss gjennom Sønnen./ God, who at  in these last days spoken to us by His Son,

Ham har han innsatt som arving til alle ting./ whom He appointed heir of all things,

Ved ham har han også skapt verden./through Him also He made the worlds;

Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord.who being the brightness of His glory and the express image of His person and upholding all things by the word of His power,

Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye./ when He had by Himself purged our sins, sat down at the right hand of the Majesty on high,

Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem./ having become so much better than the angels, as He has inheritance obtained a more excellent name than they.

For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag!”/ For to which of the angels did He ever say: ”You are My Son, Today I have begotten You”? Hebreerbrevet/Hebrews 1,1-5a.

FOR ET BARN ER OSS FØDT, EN SØNN ER OSS GITT

Gammeltestamentlig lesetekst:

Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys./ The people who walked in darkness Have seen a great light;

De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle./ Those who dwelt in the land of the shadow of death, Upon them a light has shined.

Det folk som du før ikke gav stor glede, lar du bli tallrikt./ You have multiplied the nation And increased its joy;

De gleder seg for ditt åsyn, slik en gleder seg om høsten, slik en jubler når de deler hærfang.”/ The rejoice before You According to the joy of harvest, As men rejoice When they divide the spoil.

”For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og hans navn skal kalles Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste./ For unto us a Child is born, Unto us a Son is given; And the government will be upon His shoulder. And His name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.

Så skal herredømme bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og over hans kongerike./ Of the increase of His government and peace There will be no end, Upon the throne of David and over His kingdom,

Det skal bli gjort fast og holdt oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid./ To order it and establish it with judgment and justice From that time forward, even forever.

Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.”/ The zeal of the Lord of hosts will perform this. Jesaja/Isaiah 9,2-3 og 6-7.