Dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Ham

Prekentekst for 6. søndag etter påske:

”Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens Ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.

Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen.

Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt.

De skal utstøte dere av synagogene.

Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse.

Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg.

Men dette har jeg talt til dere for at dere, når timen kommer, skal minnes at jeg sa dere det.” Joh.15,26-16,4a.

VÆR GJESTFRIE UTEN KNURR

Nytestamentlig lesetekst:

”Men alle tings ende er kommet nær. Vær derfor sindige og edrue, så dere kan be.

Framfor alt, ha inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder.

Vær gjestfrie mot hverandre uten knurr!

Etter som enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde.

Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus – ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.” 1.Pet.4,7-11.

MIN ÅND SKAL BO IBLANT DERE. FRYKT IKKE!

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Er det ennå noen igjen av dere som har sett dette hus i dets første herlighet? Og hva synes dere om det nå? Er det ikke som ingen ting i deres øyne?

Men vær nå frimodig, Serubabel! sier Herren. Vær frimodig, Josva, Jehosadaks sønn, du som er yppersteprest!

Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid! For jeg er med dere, sier Herren, hærskarenes Gud.

Det paktens ord jeg gav dere da dere drog ut av Egypt, skal stå fast.

Min Ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke!

For så sier Herren, hærskarenes Gud: Enda en gang, om en liten stund, vil jeg ryste himmelen og jorden, havet og det tørre land.

Jeg vil ryste alle folkene, slik at alle folkenes lengsel skal komme, og jeg vil fylle dette hus med herlighet, sier Herren, hærskarenes Gud.

Sølvet er mitt, og gullet er mitt! sier Herren, hærskarenes Gud.

Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, hærskarenes Gud. Og på dette sted vil jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud.” Hag.2,3-9.