Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære

1. Lovsyng vår Herre, den mektige konge med ære! Lov ham, min sjel, og la det din forlystelse være! Stem opp en sang, Psalter og harpe, gi klang! Syng for Gud Herren, den kjære!

2. Lovsyng vår Herre, som allting så herlig regjerer, Han som deg løfter som ørnen på vinger og bærer. Han lar deg få Mer enn du selv kan forstå, Mere enn hjertet begjærer!

3. Lovsyng vår Herre, som allting så vel for deg lager, Han som deg helbred forunner og vennlig ledsager, Han som i nød Favner deg ømt i sitt skjød, Gjemmer for sorger og plager.

4. Lovsyng vår Herre, som deg i sin gjerning gir lykke, Han som med tusen velsignelser vet deg å smykke! Tenk dog derpå, Alt hva hans makt kan formå! Tanken ditt hjerte henrykke!

5. Lovsyng vår Herre, min sjel og hva i meg mon være! Alt som har ånde, opphøye hans store navns ære! Han er deg god, Å, gjør ham aldri imot! Amen, han selv deg det lære!