Lover Herren! Han er nær

Lover Herren! Han er nær Når vi synger, når vi beder. Samles i hans navn vi her, Selv han midt iblant oss treder. Lover Herren, gamle, unge, Pris hans navn hver barnetunge!

2. Herre, vær oss evig nær! Vær oss nær når solen rinner, Og når sol og stjerneskjær I den dype natt forsvinner! La din Ånd ei fra oss vike Til vi ser deg i ditt rike.

Bernhard Severin Ingemann