Love your enemies, bless those who curse you

14. søndag etter pinse

Vær fullkomne, som deres himmelske Far er fullkommen

Det nye testamente – NT

”Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende!/ ”You have heard that it was said, ‘You shall love your neighbor and hate your enemy.’

Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres Far i himmelen./ ”But I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you, ”that you may be sons of your Father in heaven;

For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige./ for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.

Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tollerne det samme? Og om dere hilser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke også tollerne det samme?/ ”For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors do the same? ”And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not even the tax collectors do so?

Vær da fullkomne, likesom deres himmelske Far er fullkommen.”/ ”Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Matteus/Matthew 5,43-48.

LOVE ONE ANOTHER

The new testament

”Bli ingen noe skyldig, annet enn det å elske hverandre! For den som elsker sin neste, har oppfylt loven./ Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.

For disse bud: Du skal ikke drive hor, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, og hvilket som helst annet bud, de sammenfattes i dette ord: Du skal elske din neste som deg selv./ For the commandments, ”You shall not commit adultery,” ”You shall not murder,” ”You shall not steal,” ”You shall not bear false witness,” ”You shall not covet,” and if there is any other commandment, are all summed up in this saying, namely, ”You shall love your neighbor as yourself.”

Kjærligheten gjør ikke nesten noe ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.”/ Love does no harm to a neighbor; therefore love is the fulfillment of the law. Romerne/Romans 13,8-10.

HE IS YOUR PRAISE, AND HE IS YOUR GOD

Det gamle testamente – GT

”For Herren deres Gud, han er gudenes Gud og herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham mat og klær./ ”For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome, who shows no partiality nor takes a bribe. ”He administers justice for the fatherless and the widow, and loves the stranger, giving him food and clothing.

Derfor skal også dere elske den fremmede. Dere har selv vært fremmede i landet Egypt./ ”Therefore love the stranger, for you were strangers in the land of Egypt.

Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene, og ham skal du holde fast ved, og ved hans navn skal du sverge./ ”You shall fear the Lord your God, you shall serve Him, and to Him you shall hold fast, and take oaths in His name.

Han er din ære, og han er din Gud, som har gjort disse store og forferdelige ting for deg, som dine øyne har sett.”/ ”He is your praise, and He is your God, who has done for you these great and awesome things which your eyes have seen. 5. Mosebok/Deuteronomy 10,17-21.