Lær meg å kjenne dine veie

Lær meg å kjenne dine veie Og gå dem trøstig skritt for skritt! Jeg vet at hva jeg fikk i eie, Er borget gods, og alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, Jeg aldri feil på målet ser, Og for hvert håp som dør her nede, Får jeg et håp i himlen mer.

2. Lær meg å kjenne dine tanker Og øves i å tenke dem! Og når i angst mitt hjerte banker, Da må du kalle motet frem! Når jeg har tenkt meg trett til døden, Si så hva du har tenkt, o Gud! Da kan jeg se at morgenrøden Bak tvil og vånde veller ut.

3. Men lær meg fremfor alt å kjenne Din grenseløse kjærlighet, Den som kan tusen stjerner tenne Når lykkens sol for meg går ned. Den tørrer tåren som den skapte, Og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tapte, Den gir oss mere enn den tok!

Tekst: Jacob Paulli

Melodi: Folketone fra Åseral