Kjære Gud jeg har det godt

En fredelig og deilig bønn for barn å sovne til:

«Kjære Gud jeg har det godt, takk for alt som jeg har fått. Du er god, du holder av meg, kjære Gud gå aldri fra meg. Pass på liten og på stor, Gud bevare far og mor. Og alle barn på jord. Amen.»

De barna som ikke får lære om og å be til Gud og Jesus når de har det vanskelig eller fint, går utvilsomt glipp av noe stort, rikt og verdifullt noe. De blir kanskje utrygge og urolige. Rotløse, rett og slett. Leter, men gir opp. De trenger en som ALLTID er der for dem. Hvis de vil snakke med Jesus, så kan de bare komme til Ham! Så ordner Han opp. Til det beste for alle. Før eller senere.

Barn som ber, kan vi voksne lære mye av! De er så frimodige. Og tillitsfulle. Ikke storforlangende og egoistiske, som vi gjerne er, men de er virkelig ydmyke. Dere må bli som barn, sier Jesus.

«Sannelig sier jeg dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere slett ikke inn i himlenes rike.»

Bønnen (den ærlige, oppriktige og tillitsfulle) til Ham som er Herre og Frelser, gjør noe med oss. Snart får vi se at Han hjelper oss også her. Med å be rett eller etter Guds vilje. For andre, ikke minst.

kr