Kan ugudelige gjøre gode gjerninger?

– Javisst. Tilsynelatende (Med gode gj. mener jeg uselviske og gudelige. Gjerninger etter Hans vilje). Den Hellige Ånd kan virke også gjennom dem. De kan for eksempel plutselig finne på å høre og søke Gud. Men ingen må tro at dette er av dem selv. Ikke en eneste en av oss vender seg til Jesus i egen kraft. Det må simpelthen et ubegripelig stort Guds under til for at vi ydmyker oss og tar Hans Ord helt på alvor, og grunner på det. Han åpenbarer seg for oss når vi er klare. – Da får vi Lys.

Men hva har vi gjort for å få åpnet øynene, egentlig? Ingen verdens ting. Det er bare Guds ufattelige nåde, tålmodighet og grenseløse kjærlighet til oss mennesker som er årsaken. Vi har alle strittet imot Ordet. Vi mener vi klarer alt like bra uten Ham. Inntil vi får åpenbart Sannheten. Da faller tingene på plass for oss. Og Ånden drar den enkelte stadig nærmere. Gud hører sine barns bønn for andre.

Jeg tror bestemt Han har en velsignet plan med uviljen vår. Han vil at vi skal se hvor hjelpeløse og uforstandige vi alle faktisk er. Hvor enormt mye rot vi lager for oss selv. Når vi er for stolte til å komme til Jesus.

En vakker dag går det opp for oss at vi vil høre Herren til. Men dette er Åndens verk, ikke vårt verk. Ingen klarer å eller skal ta imot før de blir kalt av Den Hellige Ånd. Gjerne gjennom sanne kristne. Ved Ordet.

kr