Kain og Abel

 

”Adam holdt seg til sin hustru Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Da sa hun: Jeg har fått en mann ved Herren. Siden fødte hun Abel, hans bror. Abel ble sauegjeter, Kain ble jordbruker.

 

Da en tid var gått, skjedde det at Kain bar fram for Herren et offer av markens grøde. Abel bar også fram et offer, som han tok av de førstefødte lam i flokken og deres fett. Og Herren så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Da ble Kain forbitret, og stirret ned for seg. Og Herren sa til Kain: Hvorfor er du så forbitret, og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har godt i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke godt i sinne, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den.

 

Kain talte til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, fór Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel. Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror? Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter? Men han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden.

 

Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden. Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg i hjel. Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes sjufold. Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel. Så drog Kain bort fra Herrens åsyn og bosatte seg i landet Nod, øst for Eden.” 1.Mos.4,1-16.

 

 

Vi kan spørre hvorfor dette skjedde? – At Kain ble så fornærmet på Gud at han drepte sin bror Abel. Kanskje ville Han prøve Kain. For hans egen skyld, først og fremst. Herren visste jo resultatet på forhånd. Menneskene var alt falt i synd ved Adam og Eva, dermed var de blitt onde. De elsket mørket og det onde framfor lyset og det gode. Løgnen ble her tydelig åpenbart. Herren spurte ham: Hvor er Abel, din bror? Kain svarte: Jeg vet ikke? Det spørs om ikke dagens ”forsvarsadvokater” ville sagt at han ikke var bevisst i gjerningsøyeblikket og gått inn for full frifinnelse. Hva oppnår man egentlig med en slik praksis? Jo: At den skyldige ikke får lære å ta ansvar for sine handlinger.

 

Og angående den tragiske abortsaken/abortloven. De kunne i hvert fall ikke være særlig bevisste disse politikerne som står bak dette enorme folkemordet. Må Herren tilgi dem deres ufattelige ugjerning her! Kain forsto imidlertid fort at det han hadde gjort var galt. På grunn av straffen Herren ga ham. Uten den, ville han forstått noe da? Det norske folk, hva forstår de? Å myrde forsvarsløse ufødte bitte små barn, er jo tillatt og helt i orden! Dette er altså menneskerettighetene og rettsstaten i praksis. Men en dag, skal de dømmes rettferdig, etter sine gjerninger. Av Jesus selv. Om de ikke omvender seg mens det er nådetid for dem. Da hjelper det nok ikke å si at de ikke trodde. Hvorfor tror du ikke, vil Han kanskje spørre. Har det ikke bare med din vilje til å åpne hjertedøren og ta imot mitt offer å gjøre?

                    

kr

 

 

Kommentarer, spørsmål og svar: