Jesus og Nikodemus

 

”Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham. Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

 

Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?

 

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

 

Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny! Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.

 

Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje? Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette? Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd.

 

Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?

 

Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen. Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.” Joh.3,1-15.

 

 

Nikodemus, hvem var egentlig han? Som måtte gå til Jesus om natten. Var han kanskje litt feig? Kan det være at han ikke ville at andre skulle se at han gikk til Ham, og høre hva han sa? For han var jo voksen, men talte som et barn. Tydeligvis var han veldig nysgjerrig på å få vite hvem Jesus var. Og han gjorde det han skjønte han da bare måtte: Feide all stolthet til side og: Kom til Jesus!

 

Jeg tror at dette også er et fint bilde på at vi kan komme til Ham akkurat når på døgnet vi måtte ha behov for det. Jesus har ingen fast kontortid, og ingen avtalebok heller. Heldigvis. Han er tilgjengelig, ved sin Ånd, når som helst og hvor som helst – for hvem som helst. Over alt og hos milliarder på én gang! Derfor sendte han Talsmannen på pinsedag. For å kunne nå oss alle.

 

kr

 

 

Kommentarer, spørsmål og svar: