Jesus, miskunn deg over meg!

Prekentekst for Søndag før faste (Fastelavnssøndag):

”Han tok de tolv til side og sa til dem: Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om Menneskesønnen, skal oppfylles./ Then He took the twelve aside and said to them, ”Behold, we are going up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man will be accomplished.

For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på./ ”For He will be delivered to the Gentiles and will be mocked and insulted and spit upon.

De skal hudstryke ham og slå ham i hjel. Og på den tredje dag skal han oppstå./ ”They will scourge Him and kill Him. And the third day He will rise again.”

Men de forstod ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa./ But they understood none of these things; this saying was hidden from them, and they did not know the things which were spoken.

Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget./ Then it happened, as He was coming near Jericho, that a certain blind man sat by the road begging.

Da han hørte at mye folk gikk forbi, spurte han hva dette var./ And hearing a multitude passing by, he asked what it meant.

De fortalte ham da at Jesus fra Nasaret gikk forbi./ So they told him that Jesus of Nazareth was passing by.

Og han ropte og sa: Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!/ And he cried out, saying, ”Jesus, Son of David, have mercy on me!”

De som gikk foran, truet ham at han skulle tie./ Then those who went before warned him that he should be quiet;

Men han ropte enda mye mer: Du Davids sønn, miskunn deg over meg!/ but he cried out all the more, ”Son of David, have mercy on me!”

 

Da stanset Jesus og bød at de skulle føre den blinde til ham. Og da han var kommet nær, spurte han ham:/ So Jesus stood still and commanded him to be brought to Him. And when he had come near, He asked him, saying,

Hva vil du jeg skal gjøre for deg?/ ”What do you want Me to do for you?”

Han sa: Herre, at jeg må få synet igjen!/ He said, ”Lord, that I may receive my sight.”

Og Jesus sa til ham: Bli seende! Din tro har frelst deg./ Then Jesus said to him, ”Receive you sight; your faith has made you well.”

Og straks fikk han synet igjen. Han fulgte ham og lovet Gud./ And immediately he received his sight, and followed Him, glorifying God.

Og hele folkemengden som så dette, priste Gud.”/ And all the people, when they saw it, gave praise to God. Lukas/Luke 18,31-43.

KJÆRLIGHETEN GLEDER SEG IKKE OVER URETT

Nytestamentlig lesetekst:

”Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle./ Though I speak with the tongues of men and of angels, but have no love, I have become sounding brass or a clanging cymbal.

Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet./ And though I have the gift of prophesy, and understand all mysteries and knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have no love, I am nothing.

Og om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg intet./ And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have no love, it profits me nothing.

Kjærligheten er tålmodig, er velvillig. Kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp./ Love suffers long and is kind; love does not envy; love does not parade itself, is not puffed up;

Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde./ does not behave rudely, does not seek its own, is not provoked, thinks no evil;

Den gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet./ does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth;

Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt./ bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things.

Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, skal de opphøre, eller det er kunnskap, skal den ta slutt./ Love never fails. But whether there are prophesies, they will fail; whether there are tongues, they will cease; whether there is knowledge, it will vanish away.

For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis./ For we know in part and we prophesy in part.

Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende./ But when that which is perfect has come, then that which is in part will be done away.

Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige./ When I was a child, I spoke as a child, I understood like a child, I thought as a child; but when I became a man, I put away childish things.

For nå ser vi som i et speil, i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg selv er fullt ut kjent./ For now we see in a mirror, dimly, but then face to face. Now I know in part, but then I shall know just as I also am known.

Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.”/ And now abide faith, hope, love, these three; but the greatest of these is love. 1.Korinterbrev/Corinthians 13,1-13.

KONGER SKAL LUKKE SIN MUNN FOR HAM

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Se, min tjener skal gå fram med visdom. Han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy./ Behold, My Servant shall deal prudently; He shall be exalted and extolled and be very high.

Likesom mange var forundret over deg – så ille tilredt var han at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre menneskebarn – slik skal han bestenke mange folkeslag./ Just as many were astonished at you, So his visage was marred more than any man, And His form more than the sons of men; So shall He sprinkle many nations,

Konger skal lukke sin munn for ham. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde hørt, det har de forstått.”/ Kings shall shut their mouths at Him; For what had not been told them they shall see, And what they had not heard they shall consider. Jesaja/Isaiah 52,13-15.