Jesus lever, graven brast

1. Jesus lever, graven brast! Han stod opp med guddomsvelde. Trøsten står som klippen fast: At hans død og blod skal gjelde. Lynet blinker, jorden bever, Graven brast og Jesus lever!

2. Jeg har vunnet, Jesus vant, Døden oppslukt er til seier. Jesus mørkets fyrste bandt, jeg den kjøpte frihet eier. Åpen har jeg himlen funnet, Jesus vant og jeg har vunnet!