Jesus helbreder embetsmannens sønn

 

Han kom igjen til Kana i Galilea, der hvor han hadde gjort vann til vin.

 

Og i Kapernaum var det en kongelig embetsmann som hadde en sønn som var syk. Da han fikk høre at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk han av sted til ham og bad ham om å komme ned og helbrede sønnen hans, for han var døden nær.

 

Jesus sa da til ham: Dersom dere ikke ser tegn og under, vil dere ikke tro.

 

Kongens mann sier til ham: Herre, kom ned før mitt barn dør!

 

Jesus sier til ham: Gå hjem, din sønn lever!

 

Mannen trodde det ord Jesus sa til ham, og gikk. Allerede mens han var på hjemveien, kom hans tjenere ham i møte og fortalte at gutten hans levde.

 

Han spurte dem da om den timen da det var blitt bedre med ham. De sa til ham: I går ved den sjuende time forlot feberen ham. Faren skjønte da at det var ved den samme time da Jesus sa til ham: Din sønn lever! Og han trodde, han selv og hele hans hus.

 

Dette andre tegnet gjorde Jesus da han var kommet fra Judea til Galilea.” Joh.4,46-54.

 

 

Tenk om vi alle hadde en så sterk tillit til eller tro på Jesus, som denne kongelige embetsmannen! Da hadde nok verden sett temmelig annerledes ut, enn den faktisk gjør.

 

Jesus så straks hans barnlige tro/tillit. Han svarte ham: Gå hjem, din sønn lever! Og han TRODDE det. Og senere også hele hans hus. Farens herlige tro smittet antakelig over på dem?

 

kr

 

 

Kommentarer, spørsmål og svar: