Jesus helbreder den syke ved Betesda dam

  

”Etter dette var det en av jødenes høytider, og Jesus drog opp til Jerusalem.

 

Ved Saueporten i Jerusalem er det en dam som heter som på hebraisk heter Betesda. Den har fem søyleganger.

 

I disse lå det en mengde syke – blinde, lamme, vanføre, som ventet på at vannet skulle bli satt i bevegelse.

 

For en engel steg fra tid til annen ned i dammen og rørte opp vannet.

 

Den som da først steg ned etter at vannet var blitt opprørt, ble frisk, hva sykdom han så led av.

 

Det var en mann der som hadde vært syk i trettiåtte år. Jesus så ham ligge der, og visste at han hadde vært syk i lang tid. Han sa da til ham: Vil du bli frisk?

 

Den syke svarte ham: Herre, jeg har ingen til å kaste meg ut i dammen når vannet blir opprørt. Og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før meg.

 

Da sier Jesus til ham: Stå opp, ta din seng og gå!

 

Og straks ble mannen frisk, og han tok sin seng og gikk.

 

Men det var sabbat den dagen.

 

Jødene sa da til ham som var blitt helbredet: Det er sabbat, og du har ikke lov til å bære sengen.

 

Men han svarte dem: Han som gjorde meg frisk, sa til meg: Ta din seng og gå!

 

De spurte ham: Hvem er den mannen som sa til deg: Ta den og gå?

 

Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var. For Jesus hadde trukket seg tilbake, da det var mye folk til stede.

 

Senere fant Jesus mannen i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.

 

Mannen gikk bort, og han fortalte til jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

 

Og derfor forfulgte jødene Jesus. Fordi han gjorde dette på en sabbat.

 

Men Jesus sa til dem: Min Far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.

 

Derfor stod da jødene ham enda mer etter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også kalte Gud sin egen Far og gjorde seg selv lik Gud.” Joh.5,1-18.

 

 

Men hvorfor ble bare én helbredet om gangen? Når det var så mange som trengte det? Da ble jo dette et veldig egoistisk opplegg. Man kunne eller skulle ikke vise litt hensyn, eller? Jeg tror nå at det var fullt mulig. Men de gjorde det jo ikke. Også da var det visst om å gjøre å være førstemann, på bekostning av de andre. En merkelig greie det der. Kunne de ikke bare skrive seg på en liste, så å si. Neste gang er det Jensen sin tur, deretter Hansen, så Fransen osv. Nå var det vel nesten nødt til å bli bråk og ståk?

 

Men antakelig var dette Guds velsignede plan? Han ville se hvordan folket (vi) oppførte seg. 

 

Og denne mannen som ble helbredet uten å bli kastet ut i vannet. Ved Jesu ord. Han stilte mannen et litt underlig spørsmål: Vil du bli frisk? Selvsagt ville han det. Jesus ønsket nok å høre hva han svarte ham.

 

Og jødene var igjen på pletten med sine loviske anklager mot Jesus. Jødene eller vi. De mente deres lov står over Guds lov. Men gjør ikke vi i Norge og verden for øvrig også akkurat det? Og når det går dårlig med styringa vår, hvem skal vi da skylde på? De kristne? Som ikke får lov til å være med å påvirke. Fordi de er kristne. Det er visst kun ugudelige eller nettopp religiøse som kan være politikere? Bare tull.

 

kr

 

  

Kommentarer, spørsmål og svar: