Jesus elsker meg

Jesus elsker meg, jeg vet; han er full av kjærlighet! Barna hører Jesus til. Han er sterk og god og snill.

Kor: Jesus meg elsker! Jesus meg elsker! Ja, han meg elsker! Min Bibel sier det.

2. Jesus elsker meg, så stort! All min synd har han tatt bort. Han tok verdens straff på seg Da han åpnet frelsens vei.

3. Jesus elsker meg, han er Aldri borte, alltid nær. Jeg er også glad i ham, Følger ham på veien fram.

Anna Warner og William Batchelder Bradbury