Jesus, det eneste, helligste, reneste

1. Jesus, det eneste, Helligste, reneste Navn som på menneskelepper er lagt! Fylde av herlighet, Fylde av kjærlighet, Fylde av nåde og sannhet og makt!

2. Motganger møter meg – Aldri du støter meg Bort fra din hellige, mektige favn. Mennesker glemmer meg, Herre, du gjemmer meg Fast ved ditt hjerte og nevner mitt navn.

3. Herre, du høre meg, Herre, du føre meg Hvordan og hvorhen det tjener meg best! Gi meg å bøye meg, Lær meg å føye meg Etter din vilje mens her jeg er gjest!

4. Du er den eneste, Helligste, reneste. Gi meg ditt rene og hellige sinn! Frels meg fra snarene, Fri meg fra farene, Ta meg til sist i din herlighet inn!