INNBYDELSE TIL JESUS

1. I dag skal du få høre hva Jesus vil deg gi.
Din synd han deg forlater, din sjel han setter fri!
Vi har jo alle syndet, og døden er vår lodd,
Men Jesu død på korset har fjernet dødens brodd.
Jesus gjør deg fri! Sin fred vil han deg gi!
Vil du kun tro Guds ord, kan du evig salig bli!

2. Vår Gud han er rettferdig, vår synd han straffe må.
Men han er også nådig, så Jesus ville gå
I døden i vårt sted for å sone all vår synd.
Han reiser opp oss falne, opp av den dype dynd!
Tro på det Guds Lam. Han som tok vår skam
Og fjernet den på korset, da straffen lå på ham.

3. Bekjenn din synd for Herren så ærlig som du kan,
Og vend deg bort fra synden til Jesus, det Guds Lam!
Slik kan du bli en kristen, det kreves ikke mer!
Ditt liv vil da forandres, for Ånden for deg ber!
Jesus banker på. Skynd deg, skynd deg, nå!
La hjertedøren åpnes, så Herren inn kan gå!

4. Når Djevelen deg frister og sier: «Vent nå litt,
For dette er innbildning, du tenker ikke fritt.»
Da svar ham: «Jeg er ferdig med deg og ditt bedrag.
Fra nå av vil jeg være min Gud til velbehag!
Lyd ei Satans røst! Han gir ingen trøst
For den som er i pine og føler evig tørst!

5. La ikke verden lokke deg med sin tomme stas
Hva enn den har å by deg, så blir det mas og fjas!
Men Jesus, han har ordet, det evige livs ord!
Med ham skal du få sitte ved himmelrikets bord!
Jesus gir oss liv, liv og overflod!
Alt hva vår sjel begjærer, han kjøpte med sitt blod!

Tekst: Ivar Kristianslund. (Først på 2000-tallet, eller før.)
Melodi: «Gryta hennar Mor». Monrad Holm Johnsen.