Hypocrite!

5. søndag etter pinse

For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt.

Det nye testamente – NT

”Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt!/ ”Judge not, that you be not judged.

For med den dom som dere dømmer, skal dere selv dømmes, og med det mål dere måler, skal dere selv bli tilmålt./ ”For with what judgment you judge, you will be judged; and with the measure you use, it will be measured back to you.

Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye blir du ikke var?/ ”And why do you look at the speck in your brother’s eye, but do not consider the plank in your own eye?

Eller hvordan kan du si til din bror: La meg trekke flisen ut av øyet ditt! og se, det er en bjelke i ditt eget øye?/ ”Or how can you say to your brother, ‘Let me remove the speck from your eye’; and look, a plank is in your own eye?

Du hykler! Dra først bjelken ut av ditt eget øye!/ ”Hypocrite! First remove the plank from your own eye,

Så kan du se å dra flisen ut av din brors øye.”/ and then you will see clearly to remove the speck in your brother’s eye. Matteus/Matthew 7,1-5.

BUT WHY DO YOU JUDGE YOUR BROTHER?

The new testament

”For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv./ For none of us lives to himself, and no one dies to himself.

For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren./ For if we live, we live to the Lord; and if we die, we die to the Lord.

Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til./ Therefore, whether we live or die, we are the Lord’s.

Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde./ For to this end Christ died and rose and lived again, that He might be the Lord of both the dead and the living.

Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller du, hvorfor forakter du din bror?/ But why do you judge your brother? Or why do you show contempt for your brother?

Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol./ For we shall all stand before the judgment seat of Christ.

For det står skrevet: Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal prise Gud./ For it is written: ”As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”

Så skal da hver og en av oss gjøre Gud regnskap for seg selv./ So then each of us shall give account of himself to God.

Derfor bør vi ikke lenger dømme hverandre. Fell heller den dom at ingen må legge noen anstøtsstein eller felle for sin bror.”/ Therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother’s way. Romerne/Romans 14,7-13.

WHERE IS ABEL YOUR BROTHER?

Det gamle testamente – GT

”Kain talte til Abel, sin bror. Og da de en gang var ute på marken, fór Kain løs på sin bror Abel og slo ham i hjel./ Now Cain talked  with Abel his brother, and it came to pass, when they were in the field, that Cain rose up against Abel his brother and killed him.

Da sa Herren til Kain: Hvor er Abel, din bror?/ Then the Lord said to Cain, ”Where is Abel your brother?”

Han svarte: Jeg vet ikke. Er jeg min brors vokter?/ He said, ”I do not know. Am I my brother’s keeper?”

Men han sa: Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorden. Nå skal du være bannlyst fra den jord som åpnet sin munn og tok imot din brors blod fra din hånd./ And He said, ”What have you done? The voice of your brother’s blood cries out to me from the ground’. ”So now you are cursed from the earth, which has opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand.

Når du dyrker jorden, skal den ikke mer gi deg sin grøde. En flyktning og en vandrer skal du være på jorden./ ”When you till the ground, it shall no longer yield its strength to you. A fugitive and a vagabond you shall be on the earth.”

Da sa Kain til Herren: Min misgjerning er større enn at jeg kan bære den. Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn./ And Cain said to the Lord, ”My punishment is greater that I can bear! ”Surely You have driven me out this day from the face of the ground; I shall be hidden from Your face;

Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg i hjel./ I shall be a fugitive and a vagabond on the earth, and it will happen that anyone who finds me will kill me.”

Men Herren sa til ham: Dersom noen slår Kain i hjel, skal det hevnes sjufold./ And the Lord said to him, ”Therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold.”

Og Herren satte et merke på Kain for at ingen som møtte ham, skulle slå ham i hjel.”/ And the Lord set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him. 1.Mosebok/Genesis 4,8-15.