Hva er synd?

Er ikke synd (mot Gud) ganske enkelt å gjøre mot Hans vilje? Og synder vi mot Gud, gjør vi det jo også mot mennesker. Uansett om vi forstår dette, eller ikke. Og likedan omvendt. Synder vi mot andre, gjør vi det og mot Herren. Men hva er egentlig mot Guds vilje? Dette kan vi enkelt finne ut ved å se hva Han sier, bl.a. i 2.Mos.20,1-17.

Og ved nattverdmåltidet, før Han skulle lide og dø og etter tre dager oppstå, sa Jesus:

”Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.” Joh.13,34-35.

Bryter vi ett eneste av disse budene, bryter vi i realiteten alle. Har vi altså syndet mot ett av Herrens bud, har vi faktisk syndet mot alle. Les: Jak.2,8-17.

Det er nok ikke opp til oss selv å avgjøre hva som er synd, og hva som ikke er det. – Å nei. Så langt der i fra. Da var ingen ting synd! Da var alt tillatt/greit og Guds vilje. Men sånn er det heldigvis ikke. Takk og pris. Da skulle det bli kaos! Vi må nødvendigvis lære hva dette er. (Av Gud. Ved Ordet og Den Hellige Ånd. Han må åpenbare vår synd og hva synd er for oss. Vi skjønner ikke før vi har fått visshet.) Men alle vil dessverre ikke det. Uklokt av dem.

Adam og Eva var de første som syndet mot Gud. De ville ikke høre og gjøre som Han sa. De var ulydige. Dermed syndet de bevisst og vi ble alle syndere ved de to. Deres ulydighet rammet hvert eneste menneske etter dem. Alle slekter arvet synden. De gjorde det vi ville gjort i deres sted. Det var slangen eller djevelen som fristet dem. Og de lot seg friste. 1.Mos.3,1-19.

Men Gud hadde og har en velsignet plan med alt Han gjør. Fra før dag 1! Han måtte gjøre det slik. For å kunne nå alle, hele verden, med sin store, ubegripelige og aldeles ufortjente nåde og kjærlighet. Tenk, Han hater synd, men elsker syndere! Hvordan er DET mulig?

kr