Reis deg, Guds menighet

Reis deg, Guds menighet! Natten er omme, Solkledd står dagen med kall fra din Gud. Frihet han kjøpte deg, Han som snart skal komme, Kast dine bånd, du er Jesu brud!

2. Gled deg, Guds menighet! Herlig å være Sannhets og frihets og kjærlighets tolk! Til de forvillede Bud fra hjemmet bære, Samle og løfte et elsket folk!

3. Skynd deg, Guds menighet! Folkenes skarer Venter i mørke på lys og på fred. Send dine vitner ut Med det ord som varer! Skynd deg, vær snar, før enn sol går ned!

4. Arbeid, Guds menighet! Plass må du finne, plass for hver troende sjel i din hær! Herren har bruk for dem, Hver en mann og kvinne. Høsten er stor, og så få vi er.

5. Reis deg, Guds menighet! Snart lyder ropet: Brudgommen kommer i herlighets skrud! Da skal han hente deg, Da oppfylles håpet. Kronen er din, skjønne kongebrud!

Tekst: Melchior Falk Gjertsen

Melodi: Alexei Fjodorovitsj Lvov