Hvordan vet jeg?

Har fått noen ganske sjokkerende spørsmål fra en som ber meg tenke litt. Vet ikke alle dette? Jeg skal her forsøke å svare deg. Håper det kan hjelpe noe. Men det er selvfølgelig kun DIN sak hva DU vil tro. Ditt ansvar alene. Flott at du er nysgjerrig. Takk for spørsmålene.

Du spør meg:

Hvordan vet du at Jesus er imot abort? Er han imot drap? Er ikke Jesus og Gud samme person?

Hvordan vet jeg at Jesus er imot abort? Er han imot drap?

For det første: Jeg er så heldig å ha Jesus i hjertet! Hva betyr det? Jo, jeg er et nytt menneske i troen, født på nytt, rett og slett. Jeg møter faktisk Jesus og hører Ham hver dag! Den Hellige Ånd har åpenbart eller gitt meg visshet om at Ordet ER levende og sant. For det andre: Guds femte bud lyder slik: Du skal ikke slå i hjel! Abort er absolutt å slå i hjel! For det tredje: Jesus vil at alle mennesker skal bli frelst. (Det går jo ikke hvis man dreper barnet før det selv får mulighet til å velge Jesus!) For det fjerde: Han sier: La de små barn komme til meg. Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. For det femte: Jesus er Kjærlighet og elsker alle nøyaktig like mye. Han gjør ikke forskjell på noen. Et lite ufødt barn er akkurat like verdifullt for Ham som du er enestående og verdifull for Ham. For det sjette: Han har en velsignet plan med hver eneste en av oss. Drepes det ufødte barnet, ja da river man jo det kjæreste Han eier ut av hendene Hans! Er det særlig klokt? For det sjuende: Jesus døde for barnet i mors mage også. Og for foreldrene. Jesus vil ha alle! Han verken kan eller vil dele oss med Fristeren, den onde, Djevelen eller Satan. Derfor sier Han nei til det Fristeren sier ja til. Og Han krever lydighet.

Er ikke Jesus og Gud samme person?

Både og. Det kommer an på hva man tenker der og da. Jeg foretrekker dog å si: ”personlighet”. Da dette ordet bedre kan stå uten ordet: ”guddommelig” først. Jesus er nemlig ingen verdslig person.

Et godt råd, forresten: Les først de ti bud virkelig nøye, særlig det femte. 2.Mos.20,1-17. De handler om hva du/vi skal og ikke skal gjøre. Vi har alle brutt et eller flere av dem. Derfor må vi oppriktig be Ham forlate syndene våre. Og ikke fortsette å leve i synd når vi har fått dem forlatt.

Enhver som kjenner Jesus, vet (har fått åpenbart av Den Hellige Ånd) at Han og Faderen er ett, men to forskjellige personligheter, som DHÅ er den tredje. Altså, de er tre, samtidig som de er én eller ett. Den treenige Gud. Det er Gud, Faderen/Skaperen og Gud, Sønnen/Frelseren og Gud, Den Hellige Ånd/Talsmannen. Dette skjønner vi ikke før vi får det åpenbart. Det er her troen og tilliten kommer inn. Mange tør ikke tro noe de ikke forstår i utgangspunktet. De våger simpelthen ikke regne med at Jesus både er sann Gud og sant menneske.

En må nødvendigvis omvende seg for å få åndelig visdom og forstand, menneskelig tankevirksomhet rekker ikke spesielt langt. Så lenge man driver med dette, får en nok aldri tak i nåden. Da blir svarene slik man selv foretrekker dem, ikke sanne og troverdige, av Sannheten alene.

Jeg har forstått at jo mer vi tenker (egne tanker), dess mer rot lager vi for oss sjøl. Og andre. – Jeg vet fordi jeg tror på Ordet: At Han er Kjærlighet. At det er bare én som er god. At alt det Gud Faderen sier, sier også Jesus og Den Hellige Ånd. At Han er den eneste som alltid går med oss. Han svikter aldri. Har erfart dette så mange ganger.

Til slutt noen bibelhenvisninger: Fra GT: 2.Mos.20,13. Sal.139,13-17. Fra NT: Bergprekenen: Matt.5,19-22 og 43-48. Mark.10,13-15. Og Rom.13,8-10. Husk endelig at det ufødte barnet er din/vår neste!

kr