Hvordan skal det gå med dem?

– de ansvarlige norske massemorderne. De på Stortinget og alle de andre. Hvis de ikke omvender seg, FORT, kommer det til  å gå forferdelig galt. Både med dem og oss andre. Gud kan ikke la denne ondskapen bare passere. Det skjønner helt sikkert de aller fleste. OGSÅ politikerne. Hvis de vil. Men da må de  jo innrømme at de er ansvarlige. Det vil selvsagt koste. Popularitet og stemmer. Eller vil det egentlig det?

Når Jesus er kommet tilbake til jorden for å hente sine, og for å holde dom, – da er det for sent å vende om. Da er nådetiden over.

22. juli er ingen  ting mot den rettferdige straffen som da vil ramme oss. Har vi  brutt  Hans bud,  må vi selvsagt ta følgene. Da er det Hans bud og lov som  gjelder, ikke djevelens/verdens eller de norske.

kr