Hvordan kunne Gud la Jesus dø for min og mine synders skyld?

Han må jo være utrolig uegoistisk som kunne sende/ofre sin Sønn eller seg selv for at jeg og vi skulle slippe vår fortjente syndestraff. Han må virkelig elske meg helt enormt som kan gjøre noe sånt!

«Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet.

Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig.

Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.» Jes.53,3-5.

Her kan vi bare tro. Vår forstand fatter ikke dette. Derfor velger mange av oss like godt å fornekte Sannheten. Vi tør ikke ta sjansen, liksom. Så modige er altså vi.

«For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Joh.3,16-17.

Tenk om vi kunne vende oss til Ham som hjelpen har!

kr