Hvordan kan dette skje?

Prekentekst for Treenighetssøndag:

”Det var en mann blant fariseerne som hette Nikodemus. Han var en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa til ham: Rabbi, vi vet at du er en lærer kommet fra Gud, for ingen kan gjøre disse tegn som du gjør, uten at Gud er med ham.

Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født?

Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Det som er født av kjødet, er kjød, og det som er født av Ånden, er ånd.

Undre deg ikke over at jeg sa til deg: Dere må bli født på ny!

Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen.

Slik er det med hver den som er født av Ånden.

Nikodemus svarte og sa til ham: Hvordan kan dette skje?

Jesus svarte og sa til ham: Du er Israels lærer, og vet ikke dette?

Sannelig, sannelig sier jeg deg: Vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd.

Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske?

Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, Menneskesønnen, som er i himmelen.

Og likesom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal Menneskesønnen bli opphøyet,

for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv.” Joh.3,1-15.

HAM TILHØRER ÆREN I ALL EVIGHET. AMEN

Nytestamentlig lesetekst:

Ӂ dyp av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud!

Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor usporlige hans veier.

For hvem kjente vel Herrens sinn? Eller hvem var hans rådgiver?

Eller hvem gav ham noe først så han skulle få vederlag?

For av ham og ved ham og til ham er alle ting.

Ham tilhærer æren i all evighet. Amen.” Rom.11,33-36.

DU SKAL ELSKE HERREN DIN GUD

Gammeltestamentlig lesetekst:

”Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én.

Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt.

Disse ord som jeg byder deg i dag, skal du gjemme i ditt hjerte.

Og du skal innprente dem i dine barn.

Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp.” 5.Mos.6,4-7.