Hvf er utmeld av homsekirken (Dnk) nødvendig?

– Fordi det har med frelse og lydighet mot Ordet å gjøre. En må som sann eller bibeltro kristen bryte med dem som i den hellige Guds navn tillater/velsigner det Herren forbanner. Selvfølgelig.

Homsekirken forfører folk med all tydelighet. Det har den gjort lenge.

Meld deg ut du som tar Jesus på alvor; før det er for sent!

kr