Hvem er egentlig kapteinen?

– På det synkende skipet Dnk? Det må jo være Kirkemøtet. Det er som kjent øverste myndighet  der. Som velsigner det som Gud forbanner.

De kan umulig ha forstått hvem Gud og Jesus er.

kr